Tengah Makan Dengan Gembira Dan Lupa tinggal komen !

Friday, April 21, 2017

IKLAN JAWATAN KOSONG INSTITUT PENDIDIKAN NEO (iNED)

INSTITUT PENDIDIKAN NEO(iNED)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Institut Pendidikan Neo (iNED) dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera  Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan kontrak (Tabung Amanah iNED) di iNED, Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

i. JAWATAN

Bil.
Jawatan
Gred
Status Jawatan Skim Perkhidmatan Gaji Minimum Gaji Maksimum

1
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
FA29
Kontrak (Tabung Amanah iNED) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat RM1,855.00 RM5,684.00

2
JURUTEKNIK KOMPUTER

FT19
Kontrak (Tabung Amanah iNED)
Juruteknik Komputer
RM1,377.00
RM4,052.00


ii. SYARAT PERLANTIKAN


PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a) Terdiri daripada warganegara Malaysia
b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
c) i)  Diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ATAU
ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya.
       DAN
iii) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


JURUTEKNIK KOMPUTER

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a) Terdiri daripada warganegara Malaysia
b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
c) i)   Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh  Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan ATAU

ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan ATAU

iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan ATAU

       DAN
iv) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.iii. PERHATIAN KEPADA PEMOHON

a. Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan.

b. Setiap permohonan MESTILAH disertai dengan salinan sijil-sijil yang disahkan.

c. Hanya permohonan yang ditapis-senarai akan dipanggil untuk temuduga.

d. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.vi. PERMOHONAN

Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh dimuat turun di laman sesawang Institut Pendidikan Neo (iNED) http://www.ined.uitm.edu.my atau boleh didapati di Kaunter Khidmat Pelanggan, Institut Pendidikan Neo (iNED).


Tarikh tutup permohonan ialah pada hari Jumaat, 12 Mei 2017.

Sila kemukakan permohonan kepada :

BAHAGIAN PENTADBIRAN & KUALITI
INSTITUT PENDIDIKAN NEO (iNED)
                   ARAS 2, UiTM – MTDC TECHNORENEUR CENTRE
                   UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
                   40450 SHAH ALAM
                   SELANGOR

  u/p:   Pn. Rosni Shafeai/ Pn. Roslina Kasmani
No.Tel:  03 5544 8336/ 8332


Bil.Rujukan :  500-iNED (BPK. 19/2)
Bil.Iklan  :  2/2017
Tarikh  :  21 April 2017

 

Wednesday, March 1, 2017

INTEC Education College Open Day 2017

INTEC OPEN DAY IS COMING AGAIN

We don't want you to miss the opportunity!

Coffee Talk session between the experts and parents in determining their children’s educational pathways continues!

We target to enlighten the public on how to choose the right pathway that suits their talents and interests. Among the pathways that will be discussed during the coffee talk are on Preparatory Courses for Overseas Studies, Professional Accountancy Programmes and Diploma Programmes.

INTEC Open Day will also be participated by clubs and societies that pioneered by INTEC’s students as INTEC believes that excellence graduates are not only excel in the academic, but soft-skills capabilities completed the package.

Don’t forget to mark your calendar and we’ll see you there!*This is an open event. Appreciate your kindness to spread the opportunity. Thank you.


Friday, January 20, 2017

PERMOHONAN KEMASUKAN SESI 1 2017/2018 - PENERAPAN/ PROFESIONAL/ PLK UiTM

Untuk Pelajar UiTM sahaja : Kemasukan pelajar Sesi 1 2017/2018 bagi peringkat program Penerapan/ Profesional/ PLK UiTM telah dibuka mulai 16 Januari sehingga 3 April 2017. 
Segala maklumat program boleh didapati di pengambilan.uitm.edu.my atau online.uitm.edu.my
 
Blog Design by HereEdited by Eliss Copyright Reserved © 2006-2009Eliss.Mie.Nuha